گروه آموزشی تدریس برتر ایران تدریس خصوصی و نیمه خصوصی کلیه دروس دانشگاهی و انجام پروژه و پایان نامه دانشگاهی http://tadrisbartar.ir 2020-11-24T10:57:20+01:00 text/html 2018-09-27T05:34:03+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی نمونه ای از تدریس درس پژوهش عملیاتی توسط دکتر مرادی http://tadrisbartar.ir/post/25 <div><br></div><div><br></div> [http://www.aparat.com/v/2ej1s] <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><font color="#212121">فیلم فوق قسمتی از آموزش روش </font><font color="#3333ff">سیمپلکس M بزرگ</font><font color="#212121"> است که به عنوان نمونه در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.(نسخه کامل این فیلم موجود است)</font></font></div><div><span style="color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">همه ی فصل های دروس پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) و تحلیل آماری به صورت فیلم های آموزشی با کیفیت بسیار بالا و با بیان شیوا به صورت قدم به قدم تهیه شده است.</font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;">&nbsp;مشاهده ی این فیلم های آموزشی دقیقاً </span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: right;"><font color="#ff0000"><b>معادل حضور در کلاس های خصوصی</b></font></span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;"> دکتر مرادی می باشد.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;">برای تهیه ی این فیلم ها و یا شرکت در کلاس های حضوری با شماره مستقیم دکتر مرادی تماس حاصل فرمایید.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;">&nbsp;دکتر مرادی &nbsp; &nbsp;09123882500</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;">******************************************************</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;">مجموعه ی کامل فیلم های پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات)&nbsp;</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: right;">با کیفیت بسیار بالا و تدریس شده توسط <b>دکتر مرادی</b>&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: right;"><font color="#212121">در وبسایت </font><b style=""><font color="#ff0000">تدریس برتر</font></b><font color="#212121"> قرار دارند و شما می توانید از این سایت فیلم ها را تهیه کنید :</font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.tadrisbartar.com/" target="_blank" title="سایت تدریس برتر"><font size="5">www.TadrisBartar.com</font></a></div> text/html 2018-09-25T20:03:09+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی دانلود رایگان جزوه برنامه ریزی عدد صحیح http://tadrisbartar.ir/post/24 <div><font face="Mihan-Yekan" size="4">با توجه به درخواست های بسیار دانشجویان برای قرار دادن جزوات درسی در سایت ،</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4">در این مطلب یک جزوه برنامه ریزی عدد صحیح را تقدیم به شما می کنم.</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font><div><div style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.tadrisbartar.com/img2/integer%20p.png" alt="جزوه برنامه ریزی عدد صحیح"></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">لازم به ذکر است که صحیح بودن حل مطالب جزوه توسط دکتر مرادی تایید نشده است و ما صرفاً آن را به شما معرفی می کنیم.</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><i><font color="#ff0000">در صورت تمایل به دریافت جزوه 100% دقیق و صحیح بحث برنامه ریزی عدد صحیح و یا فرا تر از آن یادگیری حل کردن سوالات این درس توسط خودتان (بدون نیاز به کتاب حل المسائل)</font></i><font>&nbsp;با دکتر مرادی تماس بگیرید :</font></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: right; font-family: Tahoma;"><font size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="6">0912-388-2500</font></div></div></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="6"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; border-width: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto;"><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/down.png" alt="دانلود" width="24" height="24" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"></span><span style="color: rgb(85, 96, 110);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دانلود فایل با لینک مستقیم</font></span><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-size: 14px; font-family: IRANSans, tahoma;"> &nbsp;:&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#3333ff"><a href="http://www.tadrisbartar.com/files/OR/Integer-Prog[DrMoradi%2009123882500][TadrisBartar.ir].pdf" target="" title="جزوه برنامه ریزی عدد صحیح">جزوه برنامه ریزی عدد صحیح</a><a href="http://dl2.ariansystem.net/1395/05/Jozve-Pazhoohesh1-www.ariansystem.net.pdf" style="text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;</a></font></span><br style="box-sizing: border-box;"></strong></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px; border-width: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto;"><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/note.png" alt="" width="24" height="24" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"></span><span style="color: rgb(85, 96, 110);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">فرمت : PDF – حجم فایل</font></span><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-size: 14px; font-family: IRANSans, tahoma;"> 8.5 </span><span style="color: rgb(85, 96, 110);"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مگابایت</font></span></div> text/html 2018-09-24T18:25:18+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی دانلود رایگان جزوه تحقیق در عملیات دانشگاه شریف (دکتر عشقی) http://tadrisbartar.ir/post/23 <div style="font-size: medium; text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.tadrisbartar.com/img2/sharif_bords.jpg" alt="http://www.tadrisbartar.ir"></div><div style="font-size: medium; text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font color="#241801" size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="font-size: medium; text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font color="#241801" size="4" face="Mihan-Yekan">در این مطلب جزوه درس تحقیق در عملیات 1 (پژوهش عملیاتی 1) که توسط <b>دکتر عشقی در دانشگاه صنعتی شریف</b> تدریس شده است را برای شما دانشجویان عزیز قرار داده ام.</font></span></div><div style="font-size: medium; text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font color="#241801" size="4" face="Mihan-Yekan">نظر به اینکه درس تحقیق در عملیات درسی <b>خودخوان</b> <b>(Self-Study)</b> نیست و یادگیری کامل آن بدون تدریس <u>استاد مسلط</u> به این درس بسیار مشکل و در مواردی غیر ممکن است ،</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan"><font color="#241801" style="font-size: large;">شما دانشجویان عزیز می توانید برای دریافت راهنمایی ها و یا رفع اشکال و یا از همه مهم تر </font><b style="font-size: large;"><font color="#cc0000">"یادگیری کامل و &nbsp;دقیق این درس، در کوتاه ترین زمان ممکن"</font></b><font color="#241801" style="font-size: large;"> به صورت خصوصی با دکتر مرادی به شماره<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span></font><font color="#009900" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 204, 153);">09123882500</b></font><font color="#241801" style="font-size: large;"> تماس بگیرید.</font></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-size: medium; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="font-size: medium; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b><span style="border-width: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto;"><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/down.png" alt="دانلود" width="24" height="24" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"></span><span style="color: rgb(85, 96, 110);">دانلود فایل با لینک مستقیم :&nbsp;</span></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: medium;"><span style="border-width: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><font color="#3366ff"><a href="http://www.tadrisbartar.com/files/OR/OR%20(1)%20Sharif%20University[09123882500].pdf" target="_blank" title="جزوه تحقیق در عملیات دکتر عشقی دانشگاه شریف"><font face="Mihan-Yekan" size="4">جزوه تحقیق در عملیات&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">دکتر عشقی&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">دانشگاه شریف</span></a><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">&nbsp;</span></font></div><div style="font-size: medium; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="border-width: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto;"><b><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/note.png" alt="" width="24" height="24" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"></b></span><span style="color: rgb(85, 96, 110);"><b>فرمت :</b> PDF – حجم فایل 13 مگابایت</span></font></div> text/html 2018-09-23T18:54:20+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی تدریس خصوصی پژوهش عملیاتی ، تحقیق در عملیات 1و2 و پیشرفته [Operation Research [OR http://tadrisbartar.ir/post/5 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote><font face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 18.4px;"><font size="4"><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><span style="line-height: 19.4px;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 29.4px;"><font color="#333333">تدریس خصوصی پژوهش عملیاتی 1و2 ، تحقیق در عملیات 1 و 2 ، تحقیق در عملیات پیشرفته با</font><b><font color="#333333">&nbsp;</font><font color="#009900">قدرت بیان و انتقال مطلب بسیار عالی (خودتان قضاوت كنید!)</font></b></span></div></font></span><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18.4px;"><font size="4">توسط : <b>رتبه 44 كنكور سراسری (كارشناسی ارشد)</b></font></span></div></font><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18.3999996185303px;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><span style="line-height: 14.4px;"><font color="#ff0000" style="font-weight: bold;"><font size="6">- - - - - - - - -</font><font size="7" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> </font></font><font color="#009900" size="7"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">دكتر مرادی</b></font><font color="#ff0000" style="font-weight: bold;"><font size="7" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> </font><font size="6">- - - - - - - - -</font></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><span style="line-height: 14.4px;"><br></span></b></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="6"><span style="line-height: 14.4px;"><b><br></b></span></font></div><font face="Mihan-Nassim"><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: xx-large;"><span style="line-height: 14.4px;"><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: xx-large;"><span style="line-height: 14.4px;">*** كارشناسی مهندسی صنایع ***&nbsp;</span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: xx-large;"><span style="line-height: 14.4px;"><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: xx-large;"><span style="line-height: 14.4px;"><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: xx-large;"><span style="line-height: 14.4px;"><font color="#000099">دانشگاه صنعتی شریف</font></span></b></div></font></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="6"><span style="line-height: 14.4px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="6"><span style="line-height: 14.4px;"><b><br></b></span></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="6"><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="line-height: 14.4px;">*** كارشناسی ارشد مهندسی صنایع ***&nbsp;</span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="line-height: 14.4px;"><br></span></b></div></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#000099"><b><span style="line-height: 14.4px;">دانشگاه صنعتی امیركبیر (پلی تكنیك تهران)</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><font color="#ff0000"><b><span style="line-height: 14.4px;"><br></span></b></font></font></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Mihan-Nassim" size="6"><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="line-height: 14.4px;">*** پذیرش بورس تحصیلی دكتری ***</span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="line-height: 14.4px;"><br></span></b></div></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><font color="#ff0000"><b><span style="line-height: 14.4px;"><br></span></b></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#000099"><b><span style="line-height: 14.4px;">از دانشگاه فلوریدا آمریكا</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#000099"><b><span style="line-height: 14.4px;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6" color="#000099"><b><span style="line-height: 14.4px;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.ufl.edu/" target="_blank" title="Florida University"><div style="display: inline !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b><span class="h41py2" id="h41py2_6" style="box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; line-height: 14.4px; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important;">Florida</span></b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><span class="h41py2" style="box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; line-height: 14.4px; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important;">&nbsp;University</span></b></div></a></div><a href="http://www.ufl.edu/" target="" title="Florida University"><div style="text-align: center;"></div></a><div style="text-align: center;"><font color="#000099"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: xx-large;"><span class="h41py2" style="box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; line-height: 14.4px; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important; text-decoration: underline !important;"><br></span></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br></span></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.tadrisbartar.com/wp-content/uploads/2016/03/nobate-shoma-big-copy2.png" alt="به صدها دانشجویی که با فیلم های آموزشی ما بهترین نتیجه را گرفته اند بپیوندید"></div><div><br></div><div>****************************<font size="4" color="#ff0000">توجه</font>****************************</div><div><div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; color: rgb(33, 33, 33); text-align: right;">مجموعه ی کامل فیلم های پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات)&nbsp;</span><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: right;">با کیفیت بسیار بالا و تدریس شده توسط&nbsp;<b>دکتر مرادی</b>&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: right;"><font color="#212121">در وبسایت&nbsp;</font><b><font color="#ff0000">تدریس برتر</font></b><font color="#212121">&nbsp;قرار دارند و شما می توانید از این سایت فیلم ها را تهیه کنید :</font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.tadrisbartar.com/" target="_blank" title="سایت تدریس برتر" style=""><font size="6" color="#3333ff">www.TadrisBartar.com</font></a></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><div>****************************<font size="4" color="#ff0000">توجه</font>****************************</div><div></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.tadrisbartar.com/img2/3BOOKS.jpg" alt="تدریس خصوصی کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته مهرگان"></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">تدریس خصوصی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی 1 و 2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی پیشرفته</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">تحقیق در عملیات 1 و 2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">تحقیق در عملیات پیشرفته</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">آمار و احتمال مهندسی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><b>- - - - - - - - - - - - -افتخارات گذشته - - - - - - - - - -</b></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">با تضمین 100% نمره ی 17 به بالا</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">تمامی دانشجویان پیشین ما بدون حتی یك نفر استثنا به این نتیجه رسیده اندشما هم حتما میرسید.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">كسب رتبه های 2 ، 6 ، 8 ، 14 ، 19 ، 29 ، 48 كنكور سراسری كارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">كسب رتبه های 3 ، 5 ، 8 ، 12 ، 13 ، 32 ، 39 ، 41 كنكور سراسری كارشناسی ارشد در رشته مدیریت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">- - - - - -مباحث پزوهش عملیاتی 1و2 - - - - - - - - - -</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">مدلسازی ، روش ترسیمی و هندسی - سیمپلكس معمولی و سیمپلكس تجدید نظر شده یا اصلاح شده ، سیمپلكس متغیرهای حد دار یا كراندار ، حالتهای خاص در جداول سیمپلكس ، روش M بزرگ ، روش دوفازی ، مسئله دوگان یا دوال یا ثانویه یا همزاد ، روش سیكپلكس دوگان ، تحلیل حساسیت هندسی ، برنامه ریزی پارامتری ، حمل و نقل ، حل مساله حمل و نقل ، تحلیل حساسیت مساله حمل و نقل ، تخصیص و الگوریتم مجارستانی برای حل ان.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">برنامه ریزی عدد صحیح و صفر و یك</span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">- - - - - -مباحث پژوهش عملیاتی پیشرفته - - - - - - - - - - - -</span></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">تصمیم گیری چند معیاره- MCDM - MADM - MODM</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">برنامه ریزی چند هدفه شامل :</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">برنامه ریزی آرمانی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">روش تبدیل تابع عدف به محدودیت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">روش وزن دهی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">روش معیار جامع</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">روش اولویت مطلق</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">تئوری بازی ها –&nbsp;</span><span class="h41py2" id="h41py2_2" style="font-size: small; box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; line-height: 14.4px; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important; text-decoration: underline !important; color: rgb(0, 0, 255) !important;">Game</span><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">&nbsp;Theory</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">روش تجزیه Dantzing Wolf Decomposition</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">برنامه ریزی پویا –&nbsp;</span><span class="h41py2" id="h41py2_7" style="font-size: small; box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; line-height: 14.4px; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important; text-decoration: underline !important; color: rgb(0, 0, 255) !important;">Dynamic Programming</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">برنامه ریزی شبكه –&nbsp;</span><span class="h41py2" id="h41py2_5" style="font-size: small; box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; line-height: 14.4px; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important; text-decoration: underline !important; color: rgb(0, 0, 255) !important;">Network Programming</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">برنامه ریزی آرمانی – Goal&nbsp;</span><span class="h41py2" id="h41py2_8" style="font-size: small; box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; line-height: 14.4px; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important; text-decoration: underline !important; color: rgb(0, 0, 255) !important;">Programming</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">برنامه ریزی صفر و یك –&nbsp;</span><span class="h41py2" id="h41py2_3" style="font-size: small; box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; line-height: 14.4px; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important; text-decoration: underline !important; color: rgb(0, 0, 255) !important;">Binary</span><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">&nbsp;Linear Programming</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">برنامه ریزی عدد صحیح –&nbsp;</span><span class="h41py2" id="h41py2_4" style="font-size: small; box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; line-height: 14.4px; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important; text-decoration: underline !important; color: rgb(0, 0, 255) !important;">Integer Linear Programming</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">مباحث برنامه ریزی خطی ، برنامه ریزی غیرخطی ، جبر خطی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="line-height: 14.4px;"><b><font size="4" color="#cc0000">در حداقل زمان ممكن ، حتی روز قبل از امتحان شما را برای پاس كردن 100% درس ، آماده می سازیم.&nbsp;</font></b></span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 29.4px;"><b><font size="4" color="#cc0000">(هفته ی قبل از امتحان = نمره ی بالای 17)</font></b></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 29.4px;">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><font size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><b>نحوه ی تدریس خاص و منحصر به فرد برای كسانی كه :</b></span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"></font><ul><li><font size="4">- مدت زمان زیادی از درس دور بوده اند</font></li><li><font size="4">- كسانی كه فرصت مطالعه در منزل را ندارند</font></li><li><font size="4">- افراد شاغل (اكثر دانشجویان ما شاغل هستند و بهترین نتیحه را هم می گیرند)</font></li><li><font size="4">- هیج گونه آشنایی با درس پژوهش عملیاتی یا تحقیق در عملیات ندارند</font></li><li><font size="4">- پایه ی ریاضیات بسیار ضعیفی دارند</font></li><li><font size="4">- رشته ی آنها انسانی بوده است</font></li><li><font size="4">- توانایی درك و گیرایی ضعیفی دارند</font></li></ul><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><div style="text-align: center;">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</div></span><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><font color="#333333">در اولین جلسه خودتان متوجه </font><font color="#cc0000">تفاوت تدریس و روند پیشرفتتان</font><font color="#333333"> می شوید</font></font></b></div><span style="font-size: small;&nbsp;color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;" &gt;<div=""><div style="text-align: center;">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</div></span></font></div><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">زبان های برنامه نویسی : GAMS گمز + لینگو Lingo</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">تدریس و پیاده سازی حرفه ای نرم افزار GAMS و LINGO</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پیاده سازی و شبیه سازی مقاله های ISI در زمینه بهینه سازی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">11 سال سابقه تدریس خصوصی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">مدرس دانشگاه در دروس تحقیق در عملیات 1و2 و پیشرفته ، آمار و احتمال و كاربرد آن در مدیریت ، ریاضیات عمومی 1و2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">آمادگی كامل برای شركت در كنكور كارشناسی ارشد صنایع و مدیریت (تضمین قبولی)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: small;">------------------------------------------</b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3">متدی كاملاً متفاوت و منحصر به فرد</font></b></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 29.4px;"><div style="text-align: center;"><b><font size="3">قدرت بیان بسیار عالی (خودتان قضاوت كنید!)</font></b></div></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height:29.4px;"><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;جلسه اول رایگان (در صورت عدم رضایت شما)</font></div><div style="font-size: small; text-align: center;">------------------------------------------</div></span><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">محل برگزاری كلاس :</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">در منزل یا محل كار شما</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">و یا در دانشگاه صنعتی شریف</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">و یا در دانشگاه صنعتی امیركبیر</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">لطفا جهت هماهنگی فقط با این شماره تماس بگیرید :</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">0912-388-2500 دكتر مرادی (مشاور ارشد و مدرس)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">(با ما تماس بگیرید و از وقت و هزینه ی خود بهترین استفاده را ببرید)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">بزرگترین سرمایه شما وقت و زمان است. قدر آن را بدانید.</span></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">وب سایت شخصی دکتر مرادی :</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">www.DrMoradi.Net</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#ff0000"><b><span style="line-height: 14.4px;"></span><span style="line-height: 14.4px;">توجه بسیار مهم :</span></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">گروه آموزشی دكتر مرادی هیچ شعبه یا زیر گروه دیگری ندارد. و به هیچ موسسه ای وابستگی ندارد.&nbsp;</span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 29.4px;">لطفا از تماس با شماره های دیگر به جز شماره ی ذكر شده خود داری فرمایید.</span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="4"><b>*******************************</b></font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan"><font size="6" color="#cc0000">*</font><span style="font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51);">بزرگترین سرمایه ی دانشجویان </span><font color="#ff0000" style="font-size: medium;"><b>#وقت</b></font><span style="font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51);"> آنها است ، آن را هدر ندهید.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51);">(خیلی از دانشجویان با اعتماد به <u><b>افراد ناتوان</b></u> ، وقت ارزشمند خود را از دست می دهند و در روزهای پایانی با ما تماس می گیرند.)</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="5"><sub>***</sub></font><span style="font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51);"> </span><span style="font-size: medium;"><font color="#009900"><b>از ابتدا به فکر روز های پایانی باشید...</b></font></span><span style="line-height: 4.4px;color: rgb(255, 0, 0);"><font size="5"><sub>***</sub></font></span></div></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: xx-large; font-weight: bold;">*******************************</span></div><div><font face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center;line-height: 4.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);line-height: 19.4px;"><font size="5"><b>- - - -اطمینان و اعتماد شما را ارج می نهیم- - - -</b></font></span></div><div style="font-size: small; text-align: center;"><font color="#333333"><br></font></div></font><div style="line-height: 35.4px;text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan;"><b><font size="6">*******************************</font></b></span></div><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی 1</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی 2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی ۲</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی PPT</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی pdf</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی دو</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی 1 ppt</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی 1 ppt</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی نرم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">درس پژوهش عملیاتی 1</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی پاور</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">سوال پژوهش عملیاتی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">جزوه پژوهش عملیاتی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">درس پژوهش عملیاتی 2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">درس پژوهش عملیاتی ـ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی 2 pdf ppt</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">تحقیق پژوهش عملیاتی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">جزوه پژوهش عملیاتی 2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">كتاب پژوهش عملیاتی 1</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پروژه پژوهش عملیاتی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">تدریس پژوهش عملیاتی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">جزوه پژوهش عملیاتی 3</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">مقاله پژوهش عملیاتی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">جزوه پژوهش عملیاتی 1</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">كتاب پژوهش عملیاتی 2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی مهرگان</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">درس پژوهش عملیاتی 1 ppt</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">آموزش پژوهش عملیاتی 1</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">كاربرد پژوهش عملیاتی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">جزوه پژوهش عملیاتی ppt</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">اموزش پژوهش عملیاتی 2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">درس پژوهش عملیاتی 2 pdf</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">مقاله پژوهش عملیاتی 2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی 2 مهرگان</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">سوالات پژوهش عملیاتی 2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی 1 دانلود</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">جزوه PDF پژوهش عملیاتی 2</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">كتاب پژوهش عملیاتی 1 pdf</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی پیشرفته</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">جزوه پژوهش عملیاتی 2 pdf</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی 1 مهرگان</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: small; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">پژوهش عملیاتی مقدماتی.</span></font></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 14.3999996185303px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div style="display: inline !important;"><a href="http://www.tadrisbartar.com" target="_blank" title="گروه آموزشی تدریس برتر"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b><span class="h41py2" id="h41py2_6" style="box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; line-height: 14.4px; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important;">سایت اصلی گروه آموزشی تدریس برتر</span></b></font></a></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><div style="display: inline !important;"><span class="h41py2" id="h41py2_6" style="box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://www.tadrisbartar.com/" target="_blank" title="گروه آموزشی تدریس برتر"><font size="7" color="#33cc00">www.TadrisBartar.com</font></a></span></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b><br></b></font></div></div><div><div style="display: inline !important;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tadrisbartar.com//Files/Tabligh/tazmin 17 be bala2.jpg" alt=""></div></div></div></div> text/html 2017-05-13T18:11:08+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی تصمیم‌گیری چند معیاره http://tadrisbartar.ir/post/22 <font face="Mihan-IransansLight"><b><span style="font-size: 14px;">تصمیم‌گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می‌باشد. کیفیت مدیریت اساساً تابع کیفیت تصمیم گیری است زیرا کیفیت طرح و برنامه‌ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آنها بدست می‌آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می‌نماید. در اکثر موارد تصمیم‌گیری‌ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم‌گیرنده است که تصمیم‌گیری براساس چندین معیار مورد بررسی قرار گرفته باشد. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره که در دهه‌های اخیر مورد توجه محقق قرار گرفته است بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده می‌شود.</span></b></font><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tadrisbartar.com/IMG/confused.jpg" alt="تصمیم گیری چند معیاره"></div><font face="Mihan-IransansLight"><b> </b></font><div><span style="font-size: 14px;"><font face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></span></div><div><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); line-height: 1.3;"><span class="mw-headline" id="MCDM_.DA.86.DB.8C.D8.B3.D8.AA.D8.9F"><font face="Mihan-IransansLight" size="5">MCDM چیست؟</font></span></h2></div><div><span class="mw-headline"><font face="Mihan-IransansLight"><b><br></b></font></span></div><div><span class="mw-headline"><font face="Mihan-IransansLight"><b><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;">مدلهای تصمیم‌گیری چند معیاره MCDM به دو دستهٔ عمده مدلهای تصمیم گیری چند هدفه MODM و مدلهای&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87" class="mw-redirect" title="تصمیم گیری چند شاخصه" style="text-decoration-line: none; background: none;">تصمیم گیری چند شاخصه</a>&nbsp;MADM تقسیم می‌شود. در حالت کلی مدل‌های چند هدفه به&nbsp; منظور طراحی و مدل‌های چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت اصلی مدل‌های تصمیم‌گیری چند هدفه با مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره آن است که اولی در فضای تصمیم‌گیری پیوسته و دومی بر فضای تصمیم‌گیری گسسته تعریف می‌گردند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;">در مورد معیارهای به کار رفته در مسائل بطور کلی سه کار باید انجام گیرد&nbsp;:</p><ul style="margin: 0.3em 1.6em 0px 0px; padding: 0px; list-style-image: url(&quot;data:image/svg+xml,%3C%3Fxml%20version%3D%221.0%22%20encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%0A%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20version%3D%221.1%22%20width%3D%225%22%20height%3D%2213%22%3E%0A%3Ccircle%20cx%3D%222.5%22%20cy%3D%229.5%22%20r%3D%222.5%22%20fill%3D%22%2300528c%22%2F%3E%0A%3C%2Fsvg%3E%0A&quot;); font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">تبدیل معیارهای کیفی به کمی</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">بی مقیاس کردن معیارها</li><li style="margin-bottom: 0.1em;">تعیین وزنهای نسبی معیارها</li></ul><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div><h2 style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 1em 0px 0.25em; overflow: hidden; padding: 0px; border-bottom: 1px solid rgb(162, 169, 177); line-height: 1.3;"><span class="mw-headline" id=".DA.86.DA.AF.D9.88.D9.86.DA.AF.DB.8C_.D8.AA.D8.AD.D9.84.DB.8C.D9.84"><font size="5">چگونگی تحلیل</font></span></h2></div><div><span class="mw-headline"><br></span></div><div><span class="mw-headline"><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;">برای تحلیل یک سیستم چند معیاره باید عناصر آنرا به خوبی شناخت و آنها را به طور دقیق تعریف کرد و سپس به مدلسازی و تجزیه و تحلیل آن پرداخت. به طور کلی می‌توان گفت مسائل تصمیم گیری چند معیاره MCDM شامل ۶ مولفه می‌باشند:</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;">۱. یک هدف یا مجموعه‌ای از اهداف<br></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;">۲. تصمیم گیرنده (DM) یا گروهی از تصمیم گیران<br></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;">۳. مجموعه‌ای از معیارهای ارزیابی<br></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;">۴. مجموعه‌ای از گزینه‌های تصمیم<br></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;">۵. مجموعه‌ای از متغیرهای مجهول یا متغیرهای تصمیم<br></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;">۶. مجموعه‌ای از نتایج حاصل شده از هر زوج گزینه – معیار<br></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;">عنصر مرکزی این ساختار، یک ماتریس تصمیم است که شامل مجموعه‌ای از سطرها و ستون‌هاست. این ماتریس نتایج تصمیم را برای مجموعه‌ای از گزینه‌ها و معیارهای ارزیابی بیان می‌کند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;">مسائل تصمیم‌گیری پیچیده عموماً از تعدادی تصمیم‌گیرنده تشکیل شده که به آنها گروه‌های ذی‌نفع نیز گفته می‌شود. تصمیم‌گیرنده می‌تواند یک نفر یا گروهی از مردم از قبیل دولت یا نهادهای حقوقی باشد که این افراد با اولویت‌های منحصربه‌فرد خود مشخص می‌شوند. که اولویت‌ها بر اساس اهمیت نسبی معیارها و گزینه‌های تصمیم می‌باشند. همچنین اولویت‌ها می‌توانند بصورت وزن‌های اختصاص داده شده برای معیارهای ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند. با اولویت بندی نتایج تصمیم می‌توان بهترین گزینه را انتخاب نمود.</p></span></div></b></font></span></div></div> text/html 2017-05-09T16:44:23+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی دانلود حل المسائل و جزوه پژوهش عملیاتی 1 http://tadrisbartar.ir/post/15 <div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">با توجه به مبحث درس تصمیم گیری چند معیاره در کتاب پژوهش عملیاتی و نیاز به حل مسائل به روش سیمپلکس و یا حل ترسیمی نوشته شده در کتاب پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان ، خلاصه ای از جزوه آموزشی تحقیق در پژوهش عملیاتی 1 در حل المسائل پژوهش عملیاتی مهرگان گرد آوری شده است. علی الخصوص تمرین های فصل سوم دانلود کتاب پژوهش عملیاتی در تصمیم گیری چند معیاره به دانشجویانی که امتحان درس پژوهش عملیاتی 1 را دارند ، کمک به سزایی خواهد کرد.</font></span></div> <div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><br></div><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/down.png" alt="دانلود" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">دانلود فایل :&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><a href="http://dl2.ariansystem.net/1395/05/Jozve-Pazhoohesh1-www.ariansystem.net.pdf" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(224, 177, 58);">جزوه پژوهش عملیاتی یک</a></span><br style="box-sizing: border-box;"></strong></span><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/note.png" alt="" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">فرمت : PDF – حجم فایل ۱ مگابایت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;"><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/down.png" alt="دانلود" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">دانلود فایل :&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><a href="http://dl2.ariansystem.net/1395/05/halolmasael-pajooheshamaliati-liberman-www.ariansystem.net.pdf" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(224, 177, 58);">حل المسائل پژوهش عملیاتی یک لیبرمن</a></span><br style="box-sizing: border-box;"></strong></span><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/note.png" alt="" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">فرمت : PDF – حجم فایل ۱ مگابایت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;"><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/down.png" alt="دانلود" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">دانلود فایل :&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><a href="http://dl2.ariansystem.net/1395/05/pasokh-fasl7-pajoohesh-mehregan-www.ariansystem.net.pdf" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(224, 177, 58);">حل المسائل فصل هفتم پژوهش عملیاتی یک دکتر مهرگان</a></span><br style="box-sizing: border-box;"></strong></span><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/note.png" alt="" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">فرمت : PDF – حجم فایل ۱ مگابایت</span> text/html 2017-05-01T05:22:17+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی دهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات http://tadrisbartar.ir/post/21 <font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>همه ی علاقه مندان به علم تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی را دعوت به شرکت در این کنفرانس می کنم</b></font><div><b><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tadrisbartar.com/IMG2/CONF10TH.jpg" alt="کنفرانس"></div> text/html 2017-02-19T19:18:47+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی دانلود رایگان حل المسائل فصول ۲ تا ۵ کتاب پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان – مهندسی صنایع http://tadrisbartar.ir/post/11 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در این قسمت حل المسائل کتاب پژوهش عملیاتی مهرگان را براتون قرار دادیم.</font></div><div><font size="3">لازم به ذکر است که صحیح بودن حل سوالات توسط دکتر مرادی تایید نشده است و ما صرفاً آن را به شما معرفی می کنیم.</font></div><div><i><font color="#ff0000" size="4">در صورت تمایل به دریافت حل 100% دقیق و صحیح سوالات و یا فرا تر از آن یادگیری حل کردن سوالات توسط خودتان (بدون نیاز به کتاب حل المسائل)</font></i><font size="3"> با دکتر مرادی تماس بگیرید :</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">0912-388-2500</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tadrisbartar.com//Files/Tabligh/Mehregan.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div><br></div><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/down.png" alt="دانلود" width="24" height="24" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">دانلود مستقیم فایل :&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><a href="http://tadrisbartar.com/Files/OR/Fasle2[TadrisBartar.com].pdf" target="_blank" title="حل المسائل فصل 2 کتاب مهرگان">حل المسائل فصل 2 کتاب مهرگان</a><a href="http://dl2.ariansystem.net/1395/05/Jozve-Pazhoohesh1-www.ariansystem.net.pdf" style="text-decoration: none; font-size: inherit; color: rgb(224, 177, 58); box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;</a></span><br style="box-sizing: border-box;"></strong></span><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/note.png" alt="" width="24" height="24" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">فرمت : PDF – حجم فایل 1.5 مگابایت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;"><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/down.png" alt="دانلود" width="24" height="24" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">دانلود مستقیم فایل :&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);"><a href="http://tadrisbartar.com/Files/OR/Fasle3[TadrisBartar.com].pdf" target="_blank" title="حل المسائل فصل 3 کتاب مهرگان">حل المسائل فصل 3 کتاب مهرگان</a><br style="box-sizing: border-box;"></strong></span><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/note.png" alt="" width="24" height="24" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">فرمت : PDF – حجم فایل 2.9 مگابایت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;"><br></div></div> text/html 2017-01-12T10:08:21+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی دانلود نرم افزار GAMS نسخه ی 24 http://tadrisbartar.ir/post/20 <p itemprop="text" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">GAMS&nbsp;<a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/software/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">نرم افزار</a>ی است بسیار کاربردی که برای حل مسائل بهینه سازی اعم از خطی، غیرخطی و مسائل برنامه ریزی صحیح طراحی شده است و بسیار قدرتمند می باشد. این نرم افزار به کاربر ا<a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/mac/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">مک</a>ان تمرکز بر روی مسائل مدل بندی و تصمیم&nbsp; را می دهد. در حالت خاص، این نرم افزار برای حل مسائل با&nbsp;<br>بعد بالا و یا مختلط بسیار کاراست. کاربر با این نرم افزار سودمند می تواند به سرعت و به راحتی فرمول بندی مساله ی تحت بحث و یا نوع روش حل را تغییر دهد. همچنین او می تواند یک مساله ی خطی را به غیرخطی تبدیل کند. این نرم افزار از سرعت بسیار بالایی در حل مدل های بزرگ برخوردار است. در واقع می توان از GAMS به عنوان بهترین نرم افزار حل مسائل بهینه سازی بسیار بزرگ و پیچیده نام برد. GAMS در واقع مخفف کلمه (The General Algebraic Modeling System) است. از GAMS برای حل مسائل برنامه ریزی خطی LP، برنامه ریزی غیرخطی NLP، برنامه ریزی صحیح مختلط MIP، برنامه ریزی غیرخطی صحیح مختلط MINLP و مسائل مکمل خطی MCP استفاده می کنند.همچنین GAMS یکی از نرم افزارهای حرفه ای در حل مسائل بهینه سازی ریاضی می باشد.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قابلیت های کلیدی&nbsp;<a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/software/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">نرم افزار</a>&nbsp;GAMS:</b><br>- حل مسائل بهینه سازی اعم از خطی، غیرخطی و مسائل برنامه ریزی صحیح<br>- مناسب برای مدل های پیچیده و دارای مقیاس های بسیار بزرگ<br>- دارای FAQ جامع و کامل و بسیار کاربردی<br>- دارای تعدادی فایل PDF در برنامه ی نصب شده برای&nbsp;<a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/tutorial/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">آموزش</a>&nbsp;برخی از قابلیت های GAMS<br>- هماهنگ با سیستم عامل های 32 و 64 بیتی و همچنین پردازنده های چند هسته ای جدید<br>- دارای Solver های گوناگون برای عیب یابی مدل ها و از بین بردن آن ها<br>- و ...</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><h3 style="margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0.4em 3px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.6em; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: &quot;b koodak&quot;, bkoodak, Arial, Helvetica, sans-serif; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(183, 138, 35); text-align: right;">راهنمای نصب</h3><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-align: justify; color: rgb(173, 123, 9); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">با استفاده از راهنمایی های درون فایل Read Me.txt اقدام به نصب نرم افزار کنید.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-align: justify; color: rgb(173, 123, 9); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-align: justify; color: rgb(173, 123, 9); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><div style="direction: rtl;"><div style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><font size="4" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="border-width: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto;"><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/down.png" alt="دانلود" width="24" height="24" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"></span><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma;">دانلود فایل با لینک مستقیم :&nbsp;</span></font><a href="http://tadrisbartar.com/Files/OR/Soft/GAMS.v24.1.2.x64.rar" target="_blank" title="نرم افزار GAMS نسخه ی 64 بیتی"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">نرم افزار &nbsp;GAMS 24 نسخه ی 64 بیتی</font></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;"><font size="4"><span style="border-width: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto;"><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/note.png" alt="" width="24" height="24" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"></span><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma;">فرمت : RAR – حجم فایل 108 مگابایت</span></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="4"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma;"><br></span></font></div></div> text/html 2017-01-09T18:38:04+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی برنامه نویسی حرفه ای با GAMS و LINGO http://tadrisbartar.ir/post/3 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tadrisbartar.com//Files/Tabligh/GAMS0.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tadrisbartar.com//Files/Tabligh/Lingo.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6"><br></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: -webkit-xxx-large;">دکتر مرادی</b></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">دانش آموخته ی رشته ی مهندسی صنایع</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="6">&nbsp;از دانشگاه های :</font></div><font style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">صنعتی شریف</font></div><span style="line-height: 14.4px;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">صنعتی امیركبیر (پلی تكنیك تهران)</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></div></span></font></div><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 14.3999996185303px;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">با بیش از 10 سال سابقه ی موفق و درخشان در :</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">آموزش و انجام و پیاده سازی پروژه های بهینه سازی به زبان های GAMS و LINGO و MATLAB</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">آیا می خواهید پروژه ی خود را به بهترین شكل ممكن با گزارش كامل و زیبا تحویل بگیرید؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">آیا محدودیت زمان دارید؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">آیا صحت نتایح پروژه برایتان اهمیت دارد؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">آیا می خواهید نمره ی """كامل""" پروژه را اخذ نمایید؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">آیا می خواهید پروژه ی خود را به بك تیم حرفه ای بسپارید؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">و در نهایت :</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">آیا می خواهید خیالتان از بابت پروژه راخت شود ؟؟؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="font-size: large; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">همین الان با ما تماس بگیرید :</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><font size="6">09123882500 دکتر مرادی - مدرس و مشاور ارشد پروژه</font></span></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><font size="6"><br></font></span></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><font size="6"><br></font></span></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">وب سایت شخصی دکتر مرادی :</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">www.HosseinMoradi.com</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px; line-height: 14.4px;"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">**********************************</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">به همراه آموزش مختصر نحوه ی كد نویسی جهت ایحاد توانایی ارائه ی پروژه توسط شما.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">**********************************</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">تخصص ما تحقیق در عملیات و بهینه سازی است</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">*****اطمینان و اعتماد شما را ارج می نهیم*****</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 14.4px;">&nbsp; </font></div> text/html 2017-01-09T07:58:36+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی دانلود نمونه سوالات تحقیق در عملیات پیشرفته پیام نور http://tadrisbartar.ir/post/18 <div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span>کتابچه نمونه سوالات تحقیق در عملیات پیشرفته پیام نور مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم درس تحقیق در عملیات پیشرفته می باشد که به صورت کاملا طبقه بندی شده در رشته مخصوص به خود و در یک فایل قرار داده شده است.</font></div><font size="4" face="Mihan-Nassim">این کتابچه هر ترم به روز رسانی شده و آخرین سوالات پایان ترم پیام نور در سریعترین زمان ممکن به آن اضافه می شود.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">کتابچه فعلی شامل 8 دوره نمونه سوال می باشد که از نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 88-87 تا نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94 در آن قرار داده شده است. اطلاعات کامل سوالات موجود در کتابچه به همراه موجود بودن پاسخنامه را می توانید از جدول زیر مشاهده نمایید:</font><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">شما می توانید برای دریافت پاسخ تشریحی و دقیق این سوالات و یا یادگیری حل آنها به صورت خصوصی با دکتر مرادی به شماره 09123882500 تماس بگیرید.</font></span></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/down.png" alt="دانلود" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">دانلود فایل :&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);"><a href="http://tadrisbartar.com/files/Amar/bmtables%20NEW.pdf" target="_blank" title="جدول توزیع نرمال ، t ، مربع کای ، فیشر و ...">نمونه سوالات تحقیق در عملیات پیشرفته پیام نور</a></strong></span></div><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/note.png" alt="" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">فرمت : PDF – حجم فایل 2 مگابایت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;"> <div><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;"><br></span></div><div><h5 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(53, 58, 72);"><font face="Mihan-Yekan">پس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)</font></h5><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(53, 58, 72);"><div class="col-xs-12 col-md-6" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 545px;"><ul class="course-list" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94 &nbsp;<span class="text-green" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(22, 160, 133);">(با جواب تستی و تشریحی)</span></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93 &nbsp;</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 92-91 &nbsp;</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 91-90 &nbsp;</font></li></ul></div><div class="col-xs-12 col-md-6" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 545px;"><ul class="course-list" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 90-89 &nbsp;</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 90-89 &nbsp;</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 89-88 &nbsp;</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><font face="Mihan-Yekan">نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 88-87 &nbsp;</font></li></ul></div></div></div> text/html 2017-01-08T19:00:25+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی دانلود نمونه سوالات آمار 2 (تحلیل آماری) http://tadrisbartar.ir/post/17 <div><br></div><div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این قسمت 30 عدد سوال تشریحی از مباحث آمار 2 (تحلیل آماری) تهیه شده است و برای دانلود شما عزیران قرار داده شده است.</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">عناوین مربوط به سوالات :</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">براورد فاصله ای (تخمین یا حدود اطمینان)</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آزمون فرض</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آزمون های ناپارامتری&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">و ...</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شما می توانید برای دریافت پاسخ تشریحی و دقیق این سوالات با دکتر مرادی به شماره <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">09123882500</span> تماس بگیرید.</b></font></span></div><div><br></div><div><br></div><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/down.png" alt="دانلود" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">دانلود فایل :&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><a href="http://dl2.ariansystem.net/1395/05/Jozve-Pazhoohesh1-www.ariansystem.net.pdf" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(224, 177, 58);">سوالات آمار 2 تحلیل آماری&nbsp;</a></span><br style="box-sizing: border-box;"></strong></span><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/note.png" alt="" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">فرمت : PDF – حجم فایل 1.72 مگابایت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;"><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/down.png" alt="دانلود" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">دانلود فایل :&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 102);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);"><a href="http://tadrisbartar.com/files/Amar/bmtables NEW.pdf" target="_blank" title="جدول توزیع نرمال ، t ، مربع کای ، فیشر و ...">جدول توزیع نرمال ، t ، مربع کای ، فیشر و ...</a><br style="box-sizing: border-box;"></strong></span><img src="https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/2016/02/note.png" alt="" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: none rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; color: rgb(85, 96, 110);"><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;">فرمت : PDF – حجم فایل 3.9 مگابایت</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px;"><br></div> text/html 2017-01-08T18:46:01+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی دانلود کتاب پژوهش عملیاتی 1 pdf + جزوه دکتر مهرگان http://tadrisbartar.ir/post/16 <span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">پژوهش عملیاتی 1 ، یکی از مباحث ریاضی رشته حسابداری و اقتصاد است که در دانشگاه ها تدریس می شود. تفهیم و حل مسائل درس پژوهش عملیاتی 1 برای بسیاری از دانشجویانی که در ریاضیات پایه قوی ندارند بسیار مشکل است.</span><span id="more-6203" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRANSans, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 96, 110); text-align: justify;"></span><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;">&nbsp;به این دلیل بسیاری از دانشجویان و متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ترجیح می دهند از جزوات و کتاب هایی که در زمینه پژوهش عملیاتی 11 مطالب قوی ارائه کرده اند ، مانند پژوهش عملیاتی مهرگان pdf که بسیار ساده و به زبان محاوره ای توضیح داده اند استفاده و مطالعه کنند.</span> <div><span style="color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br></span></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 10px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; font-family: &quot;Open Sans&quot;, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 32, 42); text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit;">تحقیق و پژوهش عملیاتی</strong></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 96, 110); text-align: justify; font-family: IRANSans, tahoma !important;">پژوهش عملیاتی شاخه ای میان رشته ای از ریاضیات و پژوهش&nbsp;<a href="https://www.ariansystem.net/software/accounting/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(224, 177, 58);">حسابداری</a>&nbsp;می باشد که از گرایش های برنامه ریزی ، آمار و طراحی الگوریتم برای یافتن نقطه بهینه سازی متذکر شده در پژوهش عملیاتی 11 استفاده می کند. در اکثر سایت های دانشجویان متقاضی رشته حسابداری که تمایل و نیاز به پژوهش عملیاتی 1 رشته حسابداری دارند ، جزوه پژوهش عملیاتی قرار داده شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 96, 110); text-align: justify; font-family: IRANSans, tahoma !important;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tadrisbartar.com//Files/Tabligh/pazhohesh2.jpg" alt=""></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 96, 110); text-align: justify; font-family: IRANSans, tahoma !important;">دانلود جزوه پژوهش عملیاتی شامل پیش گفتاری کامل بر درس پژوهش عملیاتی 1 می باشد. اکثر جزوات پژوهش عملیاتی 1 مطالب زیر را در بر می گیرد :</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 7px 20px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial; color: rgb(85, 96, 110); text-align: justify; font-family: IRANSans, tahoma !important;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 153);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);">کلیات تحقیق در عملیات</strong></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 153);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);">برنامه ریزی خطی ( مدل سازی )</strong></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 153);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);">برنامه ریزی خطی ( روش هندسی )</strong></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 153);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);">برنامه ریزی خطی ( سیمپلکس )</strong></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 153);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);">تحلیل عناصر تابلوی سیمپلکس و مسئله ثانویه</strong></span></li></ul><div style="text-align: justify;"><font color="#e0b13a" face="IRANSans, tahoma"><span style="font-size: 14px;"><b><br></b></span></font></div></div><div style="text-align: justify;"><font color="#e0b13a" face="IRANSans, tahoma"><span style="font-size: 14px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 1.1em; font-family: &quot;Open Sans&quot;, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 32, 42);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit;">حل المسائل پژوهش عملیاتی پیشرفته دکتر مهرگان</strong></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma !important;">مجموعه ای از فنون و روش های استنتاج شده از ریاضیات ، دانلود کتاب پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان است. کتاب پژوهش عملیاتی مهرگان ، به عنوان یکی از بهترین منابع در رابطه با کاربردی ترین علوم پژوهش عملیاتی 1 معرفی شده است. در تصمیمات مدیریتی و پژوهشنامه&nbsp;<a href="https://www.ariansystem.net/software/accounting/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(224, 177, 58);">حسابداری مالی</a>&nbsp;و حسابرسی ، کتاب پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان و دانلود کتاب پژوهش عملیاتی عارفه فدوی بسیار مورد استفاده و موثر است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma !important;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.85em 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma !important;"><br></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 1.1em; font-family: &quot;Open Sans&quot;, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 32, 42);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit;">فصل های دانلود کتاب پژوهش عملیاتی مهرگان</strong></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 7px 20px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial; color: rgb(85, 96, 110); font-family: IRANSans, tahoma !important;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 153);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);">روش ترسیمی</strong></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 153);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);">روش سیمپلکس</strong></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 153);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);">روشتقصیر اقتصادی</strong></span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px auto; padding: 3px 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 153);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(224, 177, 58);">روش مدل سازی</strong></span></li></ul><div><font color="#e0b13a" face="IRANSans, tahoma"><span style="font-size: 14px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#e0b13a" face="IRANSans, tahoma"><span style="font-size: 14px;"><b><br></b></span></font></div><div><font color="#e0b13a" face="IRANSans, tahoma"><span style="font-size: 14px;"><b><br></b></span></font></div></div> text/html 2017-01-08T06:14:59+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی تحقیق در عملیات: هدف و تاریخچه آن ( inform ) http://tadrisbartar.ir/post/14 <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">واژه تحقیق در عملیات از لحاظ لغوی در بسیاری از واژه‌ نامه‌ها به تجزیه و تحلیل ریاضی و علمی یک فرایند یا عملیات به منظور تصمیم‌گیری تعبیر گردیده است. به گمان برخی این مبحث توسط چارلز باپیگ (1871-1791) ابداع گردید زیرا که پژوهش‌های وی در خصوص هزینه حمل و نقل و مرتب‌سازی بسته‌های پستی در سال 1840 و همچنین بررسی رفتار تجهیزات حمل و نقل ریلی در ابعاد وسیع بوده است.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; شاخه توسعه یافته و یا همان تحقیق در عملیات که در کتاب‌های کنونی می‌توان جستجو نمود در طی جنگ جهانی دوم ظاهر گردید. عمده کسانی که در طی این دوره این شیوه را توسعه دادند پاتریک بلاکت، سیسیل گردون، وادینگتون، اون وانسبرگ، جونز و فرانک یاتس از کشور انگلیس و جورج دانتریگ از کشور آمریکا بودند. تلاش این عده در جهت تصمیم‌گیری بهتر در زمینه‌های نظیر پشتیبانی و زمانبندی آموزشی بود. پس از جنگ این شیوه در زمینه‌های مشابه بویؤه در صنعت بکار گرفته شد.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;تحقیق در عملیات (&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">OR&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">) چیست؟&nbsp;</span>( informs )<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;"></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; به طور خلاصه، تحقیق در عملیات ( OR ) دانشی است به منظور بکار بستن روش‌های تحلیلی توسعه یافته برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر. تحقیق در عملیات با استفاده از روش‌هایی نظیر، مدلسازی ریاضی به منظور تحلیل شرایط پیچیده، به مدیران اجرایی توانایی اتخاذ تصمیم‌های مناسب‌تر و ایجاد سیستم کارا و ثمر بخش در موارد زیر را می‌دهد:</font></p><ul style="text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><li><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; مجموعه داده‌های پیچیده.</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; در نظر گرفتن تمامی محدودیت‌ها و شرایط موجود.</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; پیش‌بینی دقیق نتایج و ارزیابی ریسک.</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; بکارگیری پیشرفته‌ترین روش‌ها و ابزارهای تصمیم‌گیری.</font></li></ul><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;OR&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">یک رویکرد منحصر بفرد برای اتخاذ تصمیم</span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; شاید شما ده‌ها مقاله و مطالب مرتبط با راه‌حل‌هایی که مدعی هستند که تصمیم‌گیری را برای شما آسان‌تر می‌سازد دیده‌اید. OR یک رویکرد منحصر بفرد است که روش‌های توسعه یافته و در عین حال پیچیده را به کمک اشخاص آموزش دیده می‌تواند پیاده‌سازی نماید. توانایی OR به ویژه در استفاده از ابزارهای توسعه یافته و روش‌هایی است که می‌تواند توانایی ارزیابی و تحلیلی که نرم‌افزارهای رایج از جمله صفحه گسترده‎ها از آن عاجزند را قوت ببخشد. به عبارت دیگر یک کارشناس تحقیق در عملیات توانایی تعریف چالش‌های عمده که شما در زمینه‌های کاری خود با آن روبرو هستید را داشته و روش‌هایی برای شفاف سازی و بکار بستن داده‌های مورد نیازتان را فراهم می‌سازد. به منظور رسیدن به این نتایج، کارشناسان OR طرح‌های خود را در راستای آخرین تکنولوژی تحلیل و ارزیابی به منظور پیدا نمودن ارتباطات ارزشمند و چشم‌اندازهای مناسب و اتخاذ پیش‌بینی‌های موثر ترسیم می‌کنند، یعنی:</font></p><ul style="text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><li><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">شبیه سازی&nbsp;</span>که به شما توانایی آزمون رویکردها و ایده‌هایتان را به منظور بهبود هرچه بیشتر فراهم می‌سازد.</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">بهینه سازی&nbsp;</span>کاستن گزینه‌های تصمیم‌گیری به تعدادی محدود اما بهینه در شرایطی که گزینه‌های شدنی نامحدود و مقایسه آنها نیز کاری دشوار است.</font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">آمار و احتمالات</span></font></li><li><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">سایر مواردی نظیر پایش ریسک و بررسی داده‌ها</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;"></span></font></li></ul><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;"></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;OR&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">در حال حاضر پیرامون شما است</span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; OR سازمان‌ها و کارشناسان اطراف ما را مترقی کرده است. یعنی از زمانبندی بهتر کارکنان هواپیمایی گرفته تا طراحی بهتر خطوط انتظار در پارک‌های تفریحی و از برنامه‌ریزی تولید گرفته تا بهینه‌سازی صدها مرکز توزیع محلی و غیره. به عبارت دیگر با اطمینان می‌توان گفت که از بکار بستن OR منافع بسیاری حاصل می‌شود.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;OR&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">چه کاری می تواند برای ما انجام دهد</span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; OR به صورت پیوسته می‌تواند ارزش‌های مهم را از استراتژیک گرفته تا تاکتیکی از ابتدا تا به انتهای سازمان منتقل سازد. یعنی سازمان‌های تجاری جهانی، نهادهای نظامی، مراکز درمانی و مراکز دولتی همگی فواید عمده‌ای را از OR دریافت می‌نمایند.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; به عنوان مثال مواردی نظیر:</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;چشم‌اندازهای تجاری:&nbsp;</span>دخالت دادن چشم‌اندازهای تجاری و کمی در مسائل پیچیده.<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;"></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;عملکرد تجاری:&nbsp;</span>بهبود عملکرد تجاری با بهره جستن از هوش مدل محور، در ارتباط با مجموعه‌ای از داده‌ها به منظور تصمیم‌گیری بهتر.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;کاهش هزینه:&nbsp;</span>جستجوی فرصت‌های جدید به منظور کاهش هزینه یا سرمایه‌گذاری.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;تصمیم‌گیری:&nbsp;</span>ارزیابی محتمل‌ترن نتایج از گزینه‌های تصمیم‌گیری و روشن نمودن گزینه‌های بهتر.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;پیش‌بینی:&nbsp;</span>فراهم سازی یک بستر مناسب برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق تر.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;زمانبندی بهبود یافته:&nbsp;</span>زمانبندی کاراتر تجهیزات و کارمندان.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;برنامه‌ریزی:&nbsp;</span>بکار گرفتن روش‌های کمی به منظور پشتیبانی از عملیات‌ها و همچنین برنامه‌ریزی تاکتیکی و استراتژیک.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;قیمت گذاری:&nbsp;</span>قیمت گذاری پویای محصولات و خدمات.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;بهره‌وری:&nbsp;</span>کمک به سازمان‌ها برای جستجوی راه‌های بهره‌ورتر نمودن نیروی انسانی و فرایندها.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;فواید:&nbsp;</span>افزایش عایدی یا بازگشت بر سرمایه، افزایش سهام بازار.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;کیفیت:&nbsp;</span>بهبود کیفیت همراه با کمی نمودن و موازنه کیفی.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;بهبود:&nbsp;</span>بهره جستن از کنترل بهتر و سود حاشیه‌ای بهتر.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;منابع:&nbsp;</span>بهره جستن بیشتر از تجهیزات، تسهیلات، پول و اشخاص.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;ریسک:&nbsp;</span>پایش کمی ریسک و شفاف‌سازی عوامل بحرانی در مدیریت و کاهش ریسک.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;نرخ بارگذاری:&nbsp;</span>افزایش سرعت بارگذاری و کاهش تأخیر.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;OR&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: 700;">پاسخگوی چالش‌هایی که امروز با آن روبرو هستید</span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; سازمان‌ها و دنیایی که ما در آن مشغول به فعالیت هستیم روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است. انبوهی از انتخاب‌ها و محدودیت‌های زمانی و حاشیه‌ای تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل پیرامون را دشوارتر ساخته است. در این راستا نرم‌افزارهای کاربردی که روزانه در حال پردازش و تولید هستند حجم انبوهی از داده‌ها را بکار می‌گیرند و می‌توانند افق‌های تازه‌هایی را در اتخاذ تصمیم‌های مناسب‌تر ترسیم نمایندو با این توضیح موضوع OR می‌تواند در زمینه‌های چالش برانگیز که تعداد زیادی متغیر و سیستم که ریسک‌های متعددی را به همراه دارد بصورت مناسبی بکار گرفته شود. به طور خلاصه، OR می‌تواند به یاری بسیاری از مدیران اجرایی که با چالش‌های عمده‌ای روبرو هستند بیاید یعنی:</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها تا سود دریافتی افزایش یابد.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · بهره‌گیری بیشتر از ERP و CRM و دیگر سیستم‌ها‌ی نرم‌افزاری.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · مدیریت با بهترین شیوه در یک مرکز تلفن.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · مکان‌یابی یک انبار با در نظر گرفتن حاصلضرب هزینه و مسافت.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · پیش‌بینی فروش نوع جدیدی از محصولات که پیش از این به بازار نیامده است.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · حل مسائل زمانبندی پیچیده.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · برنامه ریزی برای یک حمله بالقوه تروریستی.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · تصمیم‌گیری در ارتباط با اینکه چه وقت و به چه میزان تخفیف دهیم.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · بدست آوردن سیکل‌های تولید بیشتر از تجهیزات ساخت.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · سرمایه گذاری بهینه بهینه در شرایطی که امنیت مالی و یا موجودی دارویی و بهداشتی مد نظر است.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · تصمیم گیری مبنی بر این‌که به چه میزان بودجه صرف فروش متعارف و یا اینترنتی شود.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · کاشت محصولات در شرایطی که هوا و میزان تقاضا نامعین است.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; · سرعت بخشیدن به زمان پاسخگویی، در رابطه با پلیس 110 و آتش‌نشانی.</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(238, 240, 242);"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp; با توضیحات فوق بهره جستن از OR برای بقا در شرایط حاضر یک ضرورت است یه عبارت دیگر برای تعالی و رشد سازمان‌ها و کارخانجات می‌بایست آنرا در مقیاس وسیع بکار بست در غیر این‌صورت افق مناسبی پیش رو نخواهیم داشت.</font></p> text/html 2016-07-16T11:01:37+01:00 tadrisbartar.ir دکتر مرادی آنلاین بیاموزید... (سایت تخصصی گروه آموزشی تدریس برتر) http://tadrisbartar.ir/post/13 <div style="text-align: center;"><font size="4">آنلاین بیاموزید...</font></div><font size="4">لطفا روی لینک زیر کلیک کنید و وارد&nbsp;<font color="#ff0000"><b>سایت تخصصی گروه آموزشی تدریس برتر</b></font> شوید.</font><div><font size="4">در این سایت می توانید فیلم آموزشی دروس مختلف اعم از تحقیق در عملیات ، پژوهش عملیاتی ، تصمیم گیری با معیار های چند گانه و ده ها موضوع مهم دیگر را دانلود بفرمایید و در منزل خود آموزش ببینید.</font></div><div><font size="4">این آموزش های ویدئویی طوری طراحی شده اند که شما را کاملاً از استاد و کلاس خصوصی بی نیاز می کنند و شما به راحتی می توانید در منزل بهترین و مسلط ترین استاد ها را داشته باشید و در صورت نیاز بارها و بارها آنها را مشاهده کنید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div style="font-size: xx-large; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div><div style="display: inline !important;"><a href="http://www.tadrisbartar.com/" target="_blank" title="گروه آموزشی تدریس برتر"><span class="h41py2" id="h41py2_6" style="box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important;"><font color="#ff0000" size="5"><b>سایت اصلی گروه آموزشی تدریس برتر</b></font></span></a></div></div><div><font size="6"><br></font></div><div style="font-size: 11px;"><br></div><div style="font-size: 11px;"><br></div><div style="font-size: 11px;"><br></div></div></div><a href="www.TadrisBartar.com" target="_blank" title="گروه آموزشی تدریس برتر" style="font-size: xx-large;"><div></div></a></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><font color="#3333ff"><b>ما به وقت و اعتماد شما ارج می نهیم و بهترین اساتید ایران را به صورت <span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">فیلم آموزشی</span> در اختیارتان قرار می دهیم</b></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><font color="#3333ff"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><font color="#3333ff"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><div><div><div style="display: inline !important;"><span class="h41py2" id="h41py2_6" style="box-sizing: border-box; list-style: none; float: none; cursor: pointer; height: 12px; display: inline !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important; border-style: none none solid !important; border-bottom-width: 1px !important;"><a href="http://www.tadrisbartar.com/" target="_blank" title="گروه آموزشی تدریس برتر"><font size="5">www.TadrisBartar.com</font></a></span></div></div><div><br></div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#009900">با ما همراه شوید!</font></div>